top of page

sou devan an

 Front Nasyonal pou Sante Migran se rezilta pwosesis mobilizasyon inisye pa Plenè Nasyonal Sante ak Migrasyon . Objektif li se atikile yon rezo kolaborasyon nan nivo nasyonal ant imigran, aktivis, chèchè, òganizasyon ak sèvis asistans migrasyon, ki fè deba a sou sante ak migrasyon pèmanan.

visto.jpg

Sante, migrasyon, mobilite

Koòdone ant sante ak migrasyon pa toujou resevwa atansyon akòz nan Brezil. Garanti dwa a sante pou imigran se ankouraje yon politik migrasyon ki respekte dwa moun, toujou peye anpil atansyon sou patikilye sosyal, ekonomik, rasyal, etnik, kiltirèl ak sèks nan chak kominote.

Foto: Sebastião Almeida

Migran ak SUS la

Sistèm sante inifye brezilyen an baze sou twa poto paradigmatik: inivèsalite (tout moun gen dwa benefisye de SUS), complète (tout dimansyon swen sante yo dwe konsidere, pa sèlman byomedikal) ak ekite (li nesesè garanti sa yo dwa obsève divès diferans ki fè sosyete brezilyen an). Menm san dokiman e san yo pa pale Pòtigè, imigran yo dwe gen dwa pou sante yo garanti san yo pa menase yo avèk arestasyon oswa depòtasyon, e li nesesè pou swen sante sa a respekte dwa imigran yo pou yo konprann enfòmasyon konsènan ka yo. Se poutèt sa, estrateji espesifik bezwen yo dwe adopte garanti dwa sa a, toujou gen yon orizon nan swen entèkiltirèl.

Image by Guilherme  Cunha

PESONN
LI
ILEGAL

IN  TÈ VOLÈ

bottom of page